انتقاد تندیس دادگاه بنگلادش بنگلادش

انتقاد: تندیس دادگاه بنگلادش بنگلادش تظاهرات مسلمانان اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی چه كسي دروغ گفت؟ آنان كه زبان فارسي مي دانند و انصاف دارند قضاوت كنند

اگر اين تندروها بگذارند، توريسم ايران مي تواند آنقدر رونق يابد كه به چاه نفت نيازي نباشد ولي چه مي توان كرد در برابر طائفه اي كه نان ارزش در بحران آفريني و تنش

چه كسي دروغ گفت؟ آنان كه زبان فارسي مي دانند و انصاف دارند قضاوت كنند

چه كسي دروغ گفت؟ آنان كه زبان فارسي مي دانند و انصاف دارند قضاوت كنند

عبارات مهم : سياسي

اگر اين تندروها بگذارند، توريسم ايران مي تواند آنقدر رونق يابد كه به چاه نفت نيازي نباشد ولي چه مي توان كرد در برابر طائفه اي كه نان ارزش در بحران آفريني و تنش زايي است و البته طلبكاري و زل زدن به دوربين و … .

عصرايران – بي آنكه بخواهيم سياسي باشيم يا طرفدار اين جناح يا آن صورت سياسي، صرفا به واسطه اين كه زبان فارسي بلد هستيم، مي توانيم راجع به آنچه در مناظره اول كانديداهاي رياست جمهوري بين روحاني و قاليباف گذشت، تشخيص دهيم كه چه كسي رو به دوربين سخن دروغ و چه كسي راست مي گفت؟

چه كسي دروغ گفت؟ آنان كه زبان فارسي مي دانند و انصاف دارند قضاوت كنند

پس حب و بغض ها را كنار بگذاريم صرفا با دانش زبان فارسي و كمي انصاف خدادادي، حرف دو طرف را مرور كنيم:

قاليباف: آقاي روحاني به مردم ” قول ” داد هر سال يك ميليون شغل ايجاد كند.

روحاني: من چنين قولي نداده ام.

اگر اين تندروها بگذارند، توريسم ايران مي تواند آنقدر رونق يابد كه به چاه نفت نيازي نباشد ولي چه مي توان كرد در برابر طائفه اي كه نان ارزش در بحران آفريني و تنش

قاليباف: در سايت خودتان هست.

اما آنچه روحاني گفته بود: اگر در سال ١٠ ميليون توريست وارد كشور شود، ١٣/٦ ميليارد دلار درآمد ارزي و ٤ ميليون اشتغال ايجاد مي شود.

روحاني در آن سخنان اهميت صنعت توريسم را بيان مي كرد و اين كه اين صنعت به حدي مهم است كه با رونقش مي توان اشتغالزايي فراواني كرد ؛ روحاني در حالي مي كوشيد اهميت توريسم را بيان كند كه برخي جريان هاي سياسي كه در اين انتخابات هم كانديدا دارند، مانع از آمدن توريست به كشور مي شوند. زماني به اتوبوس توريست هاي آمريكايي حمله مي كنند، زماني از ديوار سفارت انگليس اوج مي روند و آن را غارت مي كنند و زماني هم سفارت عربستان را آتش مي زنند تا مانع از آمدن ٧٠٠ هزار توريست شيعه به مشهد شوند.

چه كسي دروغ گفت؟ آنان كه زبان فارسي مي دانند و انصاف دارند قضاوت كنند

انصاف بايد داشت و يك بحث تشريحي در باب اهميت توريسم را كه با قيد ” اگر” همراه است را نبايد وعده انتخاباتي و به قول قاليباف ” قول” شمرد. تمام استادان زبان و ادبيات فارسي و همه انسان هاي منصف كه فارسي بلدند را جمع كنيد و ببينيد از كجاي سخنان روحاني راجع به اهميت اقتصادي توريسم، كه اگر توريست بيايد رونق مي گيريم مي شود “قول” ايجاد ٤ ميليون شغل در آورد؟

حال چه كسي دروغ مي گويد؟ كسي كه يك بحث تشريحي راجع به صنعت گردشگري و ميزان اشتغالزايي اش، آن هم در صورت ورود گردشگران را وعده انتخاباتي و ” قول” جا مي زند يا ديگران؟!

اگر اين تندروها بگذارند، توريسم ايران مي تواند آنقدر رونق يابد كه به چاه نفت نيازي نباشد ولي چه مي توان كرد در برابر طائفه اي كه نان ارزش در بحران آفريني و تنش

پي نوشت:جهانگيري نكته ظريفي گفت و قاليباف هم خوب دريافت كه چه مي گويد و پاسخي نداد؛ كساني كه به سفارت عربستان حمله كردند و مانع از ورود توريست هاي شيعه به ايران شدند، الان در كدام ستاد فعاليت مي كنند؟!

اگر اين تندروها بگذارند، توريسم ايران مي تواند آنقدر رونق يابد كه به چاه نفت نيازي نباشد ولي چه مي توان كرد در برابر طائفه اي كه نان ارزش در بحران آفريني و تنش زايي است و البته طلبكاري و زل زدن به دوربين و … .

چه كسي دروغ گفت؟ آنان كه زبان فارسي مي دانند و انصاف دارند قضاوت كنند

واژه های کلیدی: سياسي | توريست | توريسم | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs